NEWS最新消息

NEWS最新消息

2017/07/13 2016年3月正式啟用新型冷凍庫

本公司於2016年3月正式啟用新型冷凍庫,主要作為供公司農產品買賣冷凍倉儲營運自用及出租給其他上下游農產品買賣供應商農產品冷凍倉儲。